linux-kbuild.vger.kernel.org archive mirror
 help / color / mirror / Atom feed
* Poptávka
@ 2023-09-20  7:46 Lukas Varga
  0 siblings, 0 replies; only message in thread
From: Lukas Varga @ 2023-09-20  7:46 UTC (permalink / raw)
  To: linux-kbuild

Dobré ráno,

Dovolil jsem si Vás kontaktovat, protože mám zájem ověřit možnost navázání spolupráce.

Podporujeme firmy při získávání nových obchodních zákazníků.

Můžeme si promluvit a poskytnout podrobnosti?

V případě zájmu Vás bude kontaktovat náš anglicky mluvící zástupce.


Pozdravy
Lukas Varga

^ permalink raw reply	[flat|nested] only message in thread

only message in thread, other threads:[~2023-09-20  7:52 UTC | newest]

Thread overview: (only message) (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2023-09-20  7:46 Poptávka Lukas Varga

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).