Linux-NVDIMM Archive on lore.kernel.org
 help / color / Atom feed
From: Brendan Higgins <brendanhiggins-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>
To: frowand.list-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org,
	gregkh-hQyY1W1yCW8ekmWlsbkhG0B+6BGkLq7r@public.gmane.org,
	jpoimboe-H+wXaHxf7aLQT0dZR+AlfA@public.gmane.org,
	keescook-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org,
	kieran.bingham-ryLnwIuWjnjg/C1BVhZhaw@public.gmane.org,
	mcgrof-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org,
	peterz-wEGCiKHe2LqWVfeAwA7xHQ@public.gmane.org,
	robh-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org,
	sboyd-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org,
	shuah-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org,
	tytso-3s7WtUTddSA@public.gmane.org,
	yamada.masahiro-uWyLwvC0a2jby3iVrkZq2A@public.gmane.org
Cc: pmladek-IBi9RG/b67k@public.gmane.org,
	linux-doc-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org,
	amir73il-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org,
	Brendan Higgins
	<brendanhiggins-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>,
	dri-devel-PD4FTy7X32lNgt0PjOBp9y5qC8QIuHrW@public.gmane.org,
	Alexander.Levin-0li6OtcxBFHby3iVrkZq2A@public.gmane.org,
	linux-kselftest-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org,
	linux-nvdimm-hn68Rpc1hR1g9hUCZPvPmw@public.gmane.org,
	khilman-rdvid1DuHRBWk0Htik3J/w@public.gmane.org,
	knut.omang-QHcLZuEGTsvQT0dZR+AlfA@public.gmane.org,
	wfg-VuQAYsv1563Yd54FQh9/CA@public.gmane.org,
	joel-U3u1mxZcP9KHXe+LvDLADg@public.gmane.org,
	rientjes-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org,
	jdike-OPE4K8JWMJJBDgjK7y7TUQ@public.gmane.org,
	dan.carpenter-QHcLZuEGTsvQT0dZR+AlfA@public.gmane.org,
	devicetree-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org,
	linux-kbuild-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org,
	Tim.Bird-7U/KSKJipcs@public.gmane.org,
	Avinash Kondareddy
	<akndr41-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>,
	linux-um-IAPFreCvJWM7uuMidbF8XUB+6BGkLq7r@public.gmane.org,
	rostedt-nx8X9YLhiw1AfugRpC6u6w@public.gmane.org,
	julia.lawall-L2FTfq7BK8M@public.gmane.org,
	kunit-dev-/JYPxA39Uh5TLH3MbocFFw@public.gmane.org,
	richard-/L3Ra7n9ekc@public.gmane.org,
	rdunlap-wEGCiKHe2LqWVfeAwA7xHQ@public.gmane.org,
	linux-kernel-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org,
	daniel-/w4YWyX8dFk@public.gmane.org,
	mpe-Gsx/Oe8HsFggBc27wqDAHg@public.gmane.org,
	linux-fsdevel-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org
Subject: [PATCH v15 12/18] kunit: test: add tests for KUnit managed resources
Date: Fri, 23 Aug 2019 18:34:19 -0700
Message-ID: <20190824013425.175645-13-brendanhiggins@google.com> (raw)
In-Reply-To: <20190824013425.175645-1-brendanhiggins-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>

From: Avinash Kondareddy <akndr41-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>

Add unit tests for KUnit managed resources. KUnit managed resources
(struct kunit_resource) are resources that are automatically cleaned up
at the end of a KUnit test, similar to the concept of devm_* managed
resources.

Signed-off-by: Avinash Kondareddy <akndr41-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org>
Signed-off-by: Brendan Higgins <brendanhiggins-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>
Reviewed-by: Greg Kroah-Hartman <gregkh-hQyY1W1yCW8ekmWlsbkhG0B+6BGkLq7r@public.gmane.org>
Reviewed-by: Logan Gunthorpe <logang-OTvnGxWRz7hWk0Htik3J/w@public.gmane.org>
Reviewed-by: Stephen Boyd <sboyd-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org>
---
 kunit/test-test.c | 228 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 228 insertions(+)

diff --git a/kunit/test-test.c b/kunit/test-test.c
index e0ab4bd546ea..5ebe059d16e2 100644
--- a/kunit/test-test.c
+++ b/kunit/test-test.c
@@ -101,3 +101,231 @@ static struct kunit_suite kunit_try_catch_test_suite = {
 	.test_cases = kunit_try_catch_test_cases,
 };
 kunit_test_suite(kunit_try_catch_test_suite);
+
+/*
+ * Context for testing test managed resources
+ * is_resource_initialized is used to test arbitrary resources
+ */
+struct kunit_test_resource_context {
+	struct kunit test;
+	bool is_resource_initialized;
+	int allocate_order[2];
+	int free_order[2];
+};
+
+static int fake_resource_init(struct kunit_resource *res, void *context)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = context;
+
+	res->allocation = &ctx->is_resource_initialized;
+	ctx->is_resource_initialized = true;
+	return 0;
+}
+
+static void fake_resource_free(struct kunit_resource *res)
+{
+	bool *is_resource_initialized = res->allocation;
+
+	*is_resource_initialized = false;
+}
+
+static void kunit_resource_test_init_resources(struct kunit *test)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = test->priv;
+
+	kunit_init_test(&ctx->test, "testing_test_init_test");
+
+	KUNIT_EXPECT_TRUE(test, list_empty(&ctx->test.resources));
+}
+
+static void kunit_resource_test_alloc_resource(struct kunit *test)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = test->priv;
+	struct kunit_resource *res;
+	kunit_resource_free_t free = fake_resource_free;
+
+	res = kunit_alloc_and_get_resource(&ctx->test,
+					  fake_resource_init,
+					  fake_resource_free,
+					  GFP_KERNEL,
+					  ctx);
+
+	KUNIT_ASSERT_NOT_ERR_OR_NULL(test, res);
+	KUNIT_EXPECT_PTR_EQ(test,
+			  &ctx->is_resource_initialized,
+			  (bool *) res->allocation);
+	KUNIT_EXPECT_TRUE(test, list_is_last(&res->node, &ctx->test.resources));
+	KUNIT_EXPECT_PTR_EQ(test, free, res->free);
+}
+
+static void kunit_resource_test_destroy_resource(struct kunit *test)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = test->priv;
+	struct kunit_resource *res = kunit_alloc_and_get_resource(
+			&ctx->test,
+			fake_resource_init,
+			fake_resource_free,
+			GFP_KERNEL,
+			ctx);
+
+	KUNIT_ASSERT_FALSE(test,
+			  kunit_resource_destroy(&ctx->test,
+						 kunit_resource_instance_match,
+						 res->free,
+						 res->allocation));
+
+	KUNIT_EXPECT_FALSE(test, ctx->is_resource_initialized);
+	KUNIT_EXPECT_TRUE(test, list_empty(&ctx->test.resources));
+}
+
+static void kunit_resource_test_cleanup_resources(struct kunit *test)
+{
+	int i;
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = test->priv;
+	struct kunit_resource *resources[5];
+
+	for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(resources); i++) {
+		resources[i] = kunit_alloc_and_get_resource(&ctx->test,
+							  fake_resource_init,
+							  fake_resource_free,
+							  GFP_KERNEL,
+							  ctx);
+	}
+
+	kunit_cleanup(&ctx->test);
+
+	KUNIT_EXPECT_TRUE(test, list_empty(&ctx->test.resources));
+}
+
+static void kunit_resource_test_mark_order(int order_array[],
+					  size_t order_size,
+					  int key)
+{
+	int i;
+
+	for (i = 0; i < order_size && order_array[i]; i++)
+		;
+
+	order_array[i] = key;
+}
+
+#define KUNIT_RESOURCE_TEST_MARK_ORDER(ctx, order_field, key)		    \
+		kunit_resource_test_mark_order(ctx->order_field,	    \
+					    ARRAY_SIZE(ctx->order_field),  \
+					    key)
+
+static int fake_resource_2_init(struct kunit_resource *res, void *context)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = context;
+
+	KUNIT_RESOURCE_TEST_MARK_ORDER(ctx, allocate_order, 2);
+
+	res->allocation = ctx;
+
+	return 0;
+}
+
+static void fake_resource_2_free(struct kunit_resource *res)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = res->allocation;
+
+	KUNIT_RESOURCE_TEST_MARK_ORDER(ctx, free_order, 2);
+}
+
+static int fake_resource_1_init(struct kunit_resource *res, void *context)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = context;
+
+	kunit_alloc_and_get_resource(&ctx->test,
+				   fake_resource_2_init,
+				   fake_resource_2_free,
+				   GFP_KERNEL,
+				   ctx);
+
+	KUNIT_RESOURCE_TEST_MARK_ORDER(ctx, allocate_order, 1);
+
+	res->allocation = ctx;
+
+	return 0;
+}
+
+static void fake_resource_1_free(struct kunit_resource *res)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = res->allocation;
+
+	KUNIT_RESOURCE_TEST_MARK_ORDER(ctx, free_order, 1);
+}
+
+/*
+ * TODO(brendanhiggins-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org): replace the arrays that keep track of the
+ * order of allocation and freeing with strict mocks using the IN_SEQUENCE macro
+ * to assert allocation and freeing order when the feature becomes available.
+ */
+static void kunit_resource_test_proper_free_ordering(struct kunit *test)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = test->priv;
+
+	/* fake_resource_1 allocates a fake_resource_2 in its init. */
+	kunit_alloc_and_get_resource(&ctx->test,
+				   fake_resource_1_init,
+				   fake_resource_1_free,
+				   GFP_KERNEL,
+				   ctx);
+
+	/*
+	 * Since fake_resource_2_init calls KUNIT_RESOURCE_TEST_MARK_ORDER
+	 * before returning to fake_resource_1_init, it should be the first to
+	 * put its key in the allocate_order array.
+	 */
+	KUNIT_EXPECT_EQ(test, ctx->allocate_order[0], 2);
+	KUNIT_EXPECT_EQ(test, ctx->allocate_order[1], 1);
+
+	kunit_cleanup(&ctx->test);
+
+	/*
+	 * Because fake_resource_2 finishes allocation before fake_resource_1,
+	 * fake_resource_1 should be freed first since it could depend on
+	 * fake_resource_2.
+	 */
+	KUNIT_EXPECT_EQ(test, ctx->free_order[0], 1);
+	KUNIT_EXPECT_EQ(test, ctx->free_order[1], 2);
+}
+
+static int kunit_resource_test_init(struct kunit *test)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx =
+			kzalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
+
+	KUNIT_ASSERT_NOT_ERR_OR_NULL(test, ctx);
+
+	test->priv = ctx;
+
+	kunit_init_test(&ctx->test, "test_test_context");
+
+	return 0;
+}
+
+static void kunit_resource_test_exit(struct kunit *test)
+{
+	struct kunit_test_resource_context *ctx = test->priv;
+
+	kunit_cleanup(&ctx->test);
+	kfree(ctx);
+}
+
+static struct kunit_case kunit_resource_test_cases[] = {
+	KUNIT_CASE(kunit_resource_test_init_resources),
+	KUNIT_CASE(kunit_resource_test_alloc_resource),
+	KUNIT_CASE(kunit_resource_test_destroy_resource),
+	KUNIT_CASE(kunit_resource_test_cleanup_resources),
+	KUNIT_CASE(kunit_resource_test_proper_free_ordering),
+	{}
+};
+
+static struct kunit_suite kunit_resource_test_suite = {
+	.name = "kunit-resource-test",
+	.init = kunit_resource_test_init,
+	.exit = kunit_resource_test_exit,
+	.test_cases = kunit_resource_test_cases,
+};
+kunit_test_suite(kunit_resource_test_suite);
-- 
2.23.0.187.g17f5b7556c-goog

 parent reply index

Thread overview: 20+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2019-08-24 1:34 [PATCH v15 00/18] kunit: introduce KUnit, the Linux kernel unit testing framework Brendan Higgins
2019-08-24 1:34 ` [PATCH v15 01/18] kunit: test: add KUnit test runner core Brendan Higgins
2019-08-24 1:34 ` [PATCH v15 08/18] objtool: add kunit_try_catch_throw to the noreturn list Brendan Higgins
   [not found] ` <20190824013425.175645-1-brendanhiggins-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org>
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 02/18] kunit: test: add test resource management API Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 03/18] kunit: test: add string_stream a std::stream like string builder Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 04/18] kunit: test: add assertion printing library Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 05/18] kunit: test: add the concept of expectations Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 06/18] kbuild: enable building KUnit Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 07/18] kunit: test: add initial tests Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 09/18] kunit: test: add support for test abort Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 10/18] kunit: test: add tests for kunit " Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` Brendan Higgins [this message]
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 13/18] kunit: tool: add Python wrappers for running KUnit tests Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 14/18] kunit: defconfig: add defconfigs for building " Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 15/18] Documentation: kunit: add documentation for KUnit Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 16/18] MAINTAINERS: add entry for KUnit the unit testing framework Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 17/18] kernel/sysctl-test: Add null pointer test for sysctl.c:proc_dointvec() Brendan Higgins
2019-08-24 1:34  ` [PATCH v15 18/18] MAINTAINERS: add proc sysctl KUnit test to PROC SYSCTL section Brendan Higgins
2019-08-24 17:29  ` [PATCH v15 00/18] kunit: introduce KUnit, the Linux kernel unit testing framework shuah
2019-08-24 1:34 ` [PATCH v15 11/18] kunit: test: add the concept of assertions Brendan Higgins

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=20190824013425.175645-13-brendanhiggins@google.com \
  --to=brendanhiggins-hpiqsd4aklfqt0dzr+alfa@public.gmane.org \
  --cc=Alexander.Levin-0li6OtcxBFHby3iVrkZq2A@public.gmane.org \
  --cc=Tim.Bird-7U/KSKJipcs@public.gmane.org \
  --cc=akndr41-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org \
  --cc=amir73il-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org \
  --cc=dan.carpenter-QHcLZuEGTsvQT0dZR+AlfA@public.gmane.org \
  --cc=daniel-/w4YWyX8dFk@public.gmane.org \
  --cc=devicetree-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org \
  --cc=dri-devel-PD4FTy7X32lNgt0PjOBp9y5qC8QIuHrW@public.gmane.org \
  --cc=frowand.list-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org \
  --cc=gregkh-hQyY1W1yCW8ekmWlsbkhG0B+6BGkLq7r@public.gmane.org \
  --cc=jdike-OPE4K8JWMJJBDgjK7y7TUQ@public.gmane.org \
  --cc=joel-U3u1mxZcP9KHXe+LvDLADg@public.gmane.org \
  --cc=jpoimboe-H+wXaHxf7aLQT0dZR+AlfA@public.gmane.org \
  --cc=julia.lawall-L2FTfq7BK8M@public.gmane.org \
  --cc=keescook-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org \
  --cc=khilman-rdvid1DuHRBWk0Htik3J/w@public.gmane.org \
  --cc=kieran.bingham-ryLnwIuWjnjg/C1BVhZhaw@public.gmane.org \
  --cc=knut.omang-QHcLZuEGTsvQT0dZR+AlfA@public.gmane.org \
  --cc=kunit-dev-/JYPxA39Uh5TLH3MbocFFw@public.gmane.org \
  --cc=linux-doc-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org \
  --cc=linux-fsdevel-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org \
  --cc=linux-kbuild-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org \
  --cc=linux-kernel-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org \
  --cc=linux-kselftest-u79uwXL29TY76Z2rM5mHXA@public.gmane.org \
  --cc=linux-nvdimm-hn68Rpc1hR1g9hUCZPvPmw@public.gmane.org \
  --cc=linux-um-IAPFreCvJWM7uuMidbF8XUB+6BGkLq7r@public.gmane.org \
  --cc=mcgrof-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org \
  --cc=mpe-Gsx/Oe8HsFggBc27wqDAHg@public.gmane.org \
  --cc=peterz-wEGCiKHe2LqWVfeAwA7xHQ@public.gmane.org \
  --cc=pmladek-IBi9RG/b67k@public.gmane.org \
  --cc=rdunlap-wEGCiKHe2LqWVfeAwA7xHQ@public.gmane.org \
  --cc=richard-/L3Ra7n9ekc@public.gmane.org \
  --cc=rientjes-hpIqsD4AKlfQT0dZR+AlfA@public.gmane.org \
  --cc=robh-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org \
  --cc=rostedt-nx8X9YLhiw1AfugRpC6u6w@public.gmane.org \
  --cc=sboyd-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org \
  --cc=shuah-DgEjT+Ai2ygdnm+yROfE0A@public.gmane.org \
  --cc=tytso-3s7WtUTddSA@public.gmane.org \
  --cc=wfg-VuQAYsv1563Yd54FQh9/CA@public.gmane.org \
  --cc=yamada.masahiro-uWyLwvC0a2jby3iVrkZq2A@public.gmane.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

Linux-NVDIMM Archive on lore.kernel.org

Archives are clonable:
	git clone --mirror https://lore.kernel.org/linux-nvdimm/0 linux-nvdimm/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 linux-nvdimm linux-nvdimm/ https://lore.kernel.org/linux-nvdimm \
		linux-nvdimm@lists.01.org
	public-inbox-index linux-nvdimm

Example config snippet for mirrors

Newsgroup available over NNTP:
	nntp://nntp.lore.kernel.org/org.01.lists.linux-nvdimm


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git