linux-pci.vger.kernel.org archive mirror
 help / color / mirror / Atom feed
* Biznesowy angielski
@ 2022-05-13 8:05 Krzysztof Maj
 0 siblings, 0 replies; 2+ messages in thread
From: Krzysztof Maj @ 2022-05-13 8:05 UTC (permalink / raw)
 To: linux-pci

Dzień dobry, 

czy rozważali Państwo rozwój kwalifikacji językowych swoich pracowników?

Opracowaliśmy kursy językowe dla różnych branż, w których koncentrujemy się na podniesieniu poziomu słownictwa i jakości komunikacji wykorzystując autorską metodę, stworzoną specjalnie dla wymagającego biznesu. 

Niestandardowy kurs on-line, dopasowany do profilu firmy i obszarów świadczonych usług, w szybkim czasie przyniesie efekty, które zwiększą komfort i jakość pracy, rozwijając możliwości biznesowe. 

Zdalne szkolenie językowe to m.in. zajęcia z native speakerami, które w szybkim czasie nauczą pracowników rozmawiać za pomocą jasnego i zwięzłego języka Business English.

Czy mógłbym przedstawić więcej szczegółów i opowiedzieć jak działamy? 


Pozdrawiam
Krzysztof Maj

^ permalink raw reply	[flat|nested] 2+ messages in thread

* Biznesowy angielski
@ 2022-04-04 8:10 Krzysztof Maj
 0 siblings, 0 replies; 2+ messages in thread
From: Krzysztof Maj @ 2022-04-04 8:10 UTC (permalink / raw)
 To: linux-pci

Dzień dobry, 

czy rozważali Państwo rozwój kwalifikacji językowych swoich pracowników?

Opracowaliśmy kursy językowe dla różnych branż, w których koncentrujemy się na podniesieniu poziomu słownictwa i jakości komunikacji wykorzystując autorską metodę, stworzoną specjalnie dla wymagającego biznesu. 

Niestandardowy kurs on-line, dopasowany do profilu firmy i obszarów świadczonych usług, w szybkim czasie przyniesie efekty, które zwiększą komfort i jakość pracy, rozwijając możliwości biznesowe. 

Zdalne szkolenie językowe to m.in. zajęcia z native speakerami, które w szybkim czasie nauczą pracowników rozmawiać za pomocą jasnego i zwięzłego języka Business English.

Czy mógłbym przedstawić więcej szczegółów i opowiedzieć jak działamy? 


Pozdrawiam
Krzysztof Maj

^ permalink raw reply	[flat|nested] 2+ messages in thread

end of thread, other threads:[~2022-05-13 8:10 UTC | newest]

Thread overview: 2+ messages (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2022-05-13 8:05 Biznesowy angielski Krzysztof Maj
 -- strict thread matches above, loose matches on Subject: below --
2022-04-04 8:10 Krzysztof Maj

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).