linux-rtc.vger.kernel.org archive mirror
 help / color / mirror / Atom feed
* Rozszerzenie Programu Mój Prąd 5.0
@ 2023-10-04  7:45 Kamil Lasek
  0 siblings, 0 replies; only message in thread
From: Kamil Lasek @ 2023-10-04  7:45 UTC (permalink / raw)
  To: linux-rtc

Szanowni Państwo!

W ramach nowej edycji programu Mój Prąd mogą otrzymać Państwo dofinansowanie na zakup i montaż fotowoltaiki i/lub magazynu energii. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. zł. 

Jako firma wyspecjalizowana w tym zakresie zajmiemy się Państwa wnioskiem o dofinansowanie oraz instalacją i serwisem dopasowanych do Państwa budynku paneli słonecznych.

Będę wdzięczny za informację czy są Państwo zainteresowani.


Pozdrawiam,
Kamil Lasek

^ permalink raw reply	[flat|nested] only message in thread

only message in thread, other threads:[~2023-10-04  7:53 UTC | newest]

Thread overview: (only message) (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2023-10-04  7:45 Rozszerzenie Programu Mój Prąd 5.0 Kamil Lasek

This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).