Linux-Media Archive on lore.kernel.org
 help / color / Atom feed
* Великденски бонуси
@ 2019-05-21 9:55 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-05-21 9:55 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Уважаеми Господине/Госпожо,

Съвременната социална придобивка ваучери за храна, които могат да бъдат използвани в широка търговска мрежа от супермаркети и заведения за хранене в страната, е инструмент, който ефективно повишава ефикасността на персонала.

Това се потвърждава и от проучването на Световната здравна организация (СЗО), което показва, че служител, който получава доплащане за храна, е по-ефективен с 20%, а отсъствията му намаляват с 27%.

Изборът на нашите ваучери за храна като форма на социална придобивка е равнозначно не само на продуктивен и мотивиран екип за работодателя, но и финансово облекчение - стойността на изразходваните средства не се облага с данък.

Желаете ли да Ви предоставя повече информация относно ваучерите за храна за служители?


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.myocard.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Придобивки за персонала
@ 2019-06-04 7:31 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-06-04 7:31 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте!

Нуждаете ли се от мотивационен пакет за персонала, който е удобен и привлекателен, както за работодателя, така и за служителите?

В такъв случай Ви препоръчваме да обмислите използването на все по-популярните ваучери за храна - работодателят осигурява ваучери за определена сума, а служителят може да я използва в различни вериги хранителни магазини или заведения за хранене според своите предпочитания.

Ще се радвам да Ви представя възможностите на ваучерите – мога ли да Ви се обадя, за да обсъдим в детайли?


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.lunchkarty.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Великденски бонуси
@ 2019-05-30 10:07 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-05-30 10:07 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте!

Ваучерите за храна се нареждат сред любимите социални придобивки на работещите хора и сред най-предпочитаните начини за стимулиране от работодателите. Те подобряват ефективността и производителността на Вашите служители.

Благодарение на ваучерите за храна реализирате спестявания – стойността на ваучерите не се облага с данъци и осигуровки до 60лв месечно за всеки работник, а в същото време мотивацията и покупателната способност на служителите нараства.

Ако проявявате интерес към възможностите за въвеждане на ваучери за храна във Вашата фирма и желаете по-подробна информация, изпратете ми съобщение.


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.originalcard.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Великденски бонуси
@ 2019-05-29 9:07 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-05-29 9:07 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте,

съвременното доплащане на храна под формата на ваучери за храна, които могат да бъдат използвани в най-голямата мрежа от заведения за хранене в страната, е инструмент, който ефективно повишава ефективността на персонала.

Изборът на нашите ваучери за храна като форма на социална придобивка са за работодателя не само придобиване на продуктивен и мотивиран екип, но и носят финансови облаги - стойността на изразходваните средства не се облагат с данък.

Радваме се да Ви представим още повече предимства, които бихте получили с ползването на нашите ваучери, като например ползите за служителите Ви и ще Ви разкажа за възможностите при тяхното използване - моля, обадете се.


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.eatforyou.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Придобивки за персонала
@ 2019-05-27 9:06 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-05-27 9:06 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте,

Запознати ли сте с най-новата социална придобивка – ваучери за храна? А обмисляли ли сте използването на такива ваучери, с помощта на които Вашият персонал може да пазарува в различни вериги хранителни магазини и заведения?

Бих могъл да Ви се обадя по телефона и да Ви представя възможностите на тези ваучери – моля посочете кога ще Ви бъде удобно да разговаряме.

Приятен ден!


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.lunch4employee.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Великденски бонуси
@ 2019-05-27 7:54 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-05-27 7:54 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте,

съвременното доплащане на храна под формата на ваучери за храна, които могат да бъдат използвани в най-голямата мрежа от заведения за хранене в страната, е инструмент, който ефективно повишава ефективността на персонала.

Изборът на нашите ваучери за храна като форма на социална придобивка са за работодателя не само придобиване на продуктивен и мотивиран екип, но и носят финансови облаги - стойността на изразходваните средства не се облагат с данък.

Радваме се да Ви представим още повече предимства, които бихте получили с ползването на нашите ваучери, като например ползите за служителите Ви и ще Ви разкажа за възможностите при тяхното използване - моля, обадете се.


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.eatforyou.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Великденски бонуси
@ 2019-05-20 9:05 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-05-20 9:05 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте,

Съвременната социална придобивка ваучери за храна, които могат да бъдат използвани в широка търговска мрежа от супермаркети и заведения за хранене в страната, е инструмент, който ефективно повишава ефикасността на персонала.

Изборът на нашите ваучери за храна като форма на социална придобивка са за работодателя не само придобиване на продуктивен и мотивиран екип, но и носят финансови облаги - стойността на изразходваните средства не се облагат с данък.

Радваме се да Ви представим още повече предимства, които бихте получили с ползването на нашите ваучери, като например ползите за служителите Ви и ще Ви разкажа за възможностите при тяхното използване - моля, обадете се.


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.greatforyou.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Великденски бонуси
@ 2019-05-17 7:30 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-05-17 7:30 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте!

Нуждаете ли се от мотивационен пакет за персонала, който е удобен и привлекателен, както за работодателя, така и за служителите?

В такъв случай Ви препоръчваме да обмислите използването на все по-популярните ваучери за храна - работодателят осигурява ваучери за определена сума, а служителят може да я използва в различни вериги хранителни магазини или заведения за хранене според своите предпочитания.

Ще се радвам да Ви представя възможностите на ваучерите – мога ли да Ви се обадя, за да обсъдим в детайли?


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.lunchkarty.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Мотивиран персонал
@ 2019-03-29 9:02 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-03-29 9:02 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте!

Ваучерите за храна се нареждат сред любимите социални придобивки на работещите хора и сред най-предпочитаните начини за стимулиране от работодателите. Те подобряват ефективността и производителността на Вашите служители.

Благодарение на ваучерите за храна реализирате спестявания – стойността на ваучерите не се облага с данъци и осигуровки до 60лв месечно за всеки работник, а в същото време мотивацията и покупателната способност на служителите нараства.

Ако проявявате интерес към възможностите за въвеждане на ваучери за храна във Вашата фирма и желаете по-подробна информация, изпратете ми съобщение.


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.eatwithus.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Мотивиран персонал
@ 2019-03-22 10:25 Radoslav Dobrev
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Radoslav Dobrev @ 2019-03-22 10:25 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте!

Ваучерите за храна се нареждат сред любимите социални придобивки на работещите хора и сред най-предпочитаните начини за стимулиране от работодателите. Те подобряват ефективността и производителността на Вашите служители.

Благодарение на ваучерите за храна реализирате спестявания – стойността на ваучерите не се облага с данъци и осигуровки до 60лв месечно за всеки работник, а в същото време мотивацията и покупателната способност на служителите нараства.

Ако проявявате интерес към възможностите за въвеждане на ваучери за храна във Вашата фирма и желаете по-подробна информация, изпратете ми съобщение.


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.eatwithus.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Мотивиран персонал
@ 2019-03-15 8:47 Martin Adamov
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Martin Adamov @ 2019-03-15 8:47 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте,
 
Ваучерите за храна се нареждат сред любимите социални придобивки на работещите хора и сред най-предпочитаните начини за стимулиране от работодателите. Те подобряват ефективността и производителността на Вашите служители.
 
Благодарение на ваучерите за храна реализирате спестявания – стойността на ваучерите не се облага с данъци и осигуровки до 60лв месечно за всеки работник, а в същото време мотивацията и покупателната способност на служителите нараства.
 
Ако проявявате интерес към възможностите за въвеждане на ваучери за храна във Вашата фирма и желаете по-подробна информация, изпратете ми съобщение.


Мартин Адамов
мениджър
www.eatwithus.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Мотивиран персонал
@ 2019-03-11 10:25 Martin Adamov
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Martin Adamov @ 2019-03-11 10:25 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте,
 
Ваучерите за храна се нареждат сред любимите социални придобивки на работещите хора и сред най-предпочитаните начини за стимулиране от работодателите. Те подобряват ефективността и производителността на Вашите служители.
 
Благодарение на ваучерите за храна реализирате спестявания – стойността на ваучерите не се облага с данъци и осигуровки до 60лв месечно за всеки работник, а в същото време мотивацията и покупателната способност на служителите нараства.
 
Ако проявявате интерес към възможностите за въвеждане на ваучери за храна във Вашата фирма и желаете по-подробна информация, изпратете ми съобщение.


Мартин Адамов
мениджър
www.eatwithus.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Мотивиран персонал
@ 2019-03-06 8:37 Martin Adamov
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Martin Adamov @ 2019-03-06 8:37 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

Здравейте,
 
Ваучерите за храна се нареждат сред любимите социални придобивки на работещите хора и сред най-предпочитаните начини за стимулиране от работодателите. Те подобряват ефективността и производителността на Вашите служители.
 
Благодарение на ваучерите за храна реализирате спестявания – стойността на ваучерите не се облага с данъци и осигуровки до 60лв месечно за всеки работник, а в същото време мотивацията и покупателната способност на служителите нараства.
 
Ако проявявате интерес към възможностите за въвеждане на ваучери за храна във Вашата фирма и желаете по-подробна информация, изпратете ми съобщение.

Мартин Адамов
мениджър
www.best-dinner.eu

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 不参展,也能找到有质量的客户伎俩
@ 2018-07-23 4:29 vip
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: vip @ 2018-07-23 4:29 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

<html>
 <head>
  <title></title>
  <meta content="text/html; charset=gb2312" http-equiv="Content-Type" />
 </head>
 <body>
  <div><font color="#0000ff" size="5" face="微软雅黑">linux-media@vger.kernel.org</font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#38754;&#23545;&#31454;&#20105;&#28608;&#28872;&#30340;&#22806;&#36152;&#29615;&#22659;&#65292;&#28023;&#22806;&#23458;&#25143;&#36164;&#28304;&#30340;&#20105;&#22842;&#65292;&#20248;&#36136;&#23458;&#25143;&#36164;&#28304;&#30340;&#20105;&#22842;&#12290;</strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#21333;&#19968;&#30340;&#28023;&#22806;&#24320;&#21457;&#27169;&#24335;&#24050;&#32463;&#28120;&#27760; &#65292;&#19982;&#26102;&#20465;&#36827;&#22823;&#32966;&#23581;&#35797;&#25165;&#33021;&#19981;&#26029;&#30340;&#21019;&#26032;&#12290; </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#22806;&#36152;&#23458;&#25143;&#24320;&#21457;&#31995;&#32479;&#24110;&#20320;&#24555;&#36895;&#25972;&#21512;&#20320;&#20204;&#34892;&#19994;&#30340;&#20840;&#29699;&#30340;&#30446;&#26631;&#23458;&#25143;&#36164;&#28304;&#65292;&#25317;&#26377;&#36164;&#28304;&#20248;&#21183;&#65292;&#25105;&#20204;&#26356;&#22686;&#21152;&#20102;&#25366;&#25496;&#39640;&#36136;&#37327;&#30340;&#23458;&#25143;&#30340;&#31609;&#30721;&#12290;</strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#19968;&#22871;&#20027;&#21160;&#20986;&#20987;&#24320;&#21457;&#23458;&#25143;&#30340;&#31995;&#32479;&#65292;&#33021;&#20026;&#24744;&#24102;&#26469;&#19981;&#19968;&#26679;&#30340;&#24778;&#21916;&#65281; </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#20248;&#21183;&#23545;&#27604;&#65306; </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>B2B&#24179;&#21488;&#65306;</strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#19978;B2B&#30340;&#26159;&#19968;&#20123;&#27604;&#36739;&#20102;&#35299;&#20013;&#22269;&#30340;&#20013;&#38388;&#21830;&#65292;&#32676;&#21457;&#35810;&#30424;&#32473;&#25152;&#26377;&#21516;&#34892;&#36896;&#25104;&#35810;&#30424;&#22810;&#20215;&#26684;&#20302;&#65292;&#20215;&#26684;&#20026;&#29579;&#23458;&#25143;&#24544;&#35802;&#24230;&#20302;&#12290;&#65288;&#20215;&#26684;3&#19975;-10&#19975;&#65289; </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#23637;&#20250;&#65306;</strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#20215;&#26684;&#39640;&#65292;&#25237;&#36164;&#39118;&#38505;&#22823;&#65292;&#35265;&#25928;&#21608;&#26399;&#30701;&#12290;&#65288;&#20215;&#26684;3&#19975;-100&#19975;) </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#22806;&#36152;&#23458;&#25143;&#24320;&#21457;&#31995;&#32479;&#20027;&#21160;&#24335;&#33829;&#38144;:</strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>1&#65289;&#25805;&#20316;&#31616;&#21333;&#65292;&#26222;&#36890;&#19994;&#21153;&#21592;&#32463;&#36807;&#31616;&#21333;&#22521;&#35757;&#21363;&#21487;&#19978;&#25163;&#25805;&#20316;&#12290; </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>2&#65289;&#25968;&#25454;&#26356;&#26032;&#24555;&#65292;&#23458;&#25143;&#25968;&#25454;&#26469;&#28304;&#19982;&#21462;&#20043;&#19981;&#23613;&#30340;&#20840;&#29699;&#20114;&#32852;&#32593;&#12290; </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>3&#65289;&#19968;&#23545;&#19968;&#35810;&#30424;&#65292;&#21487;&#25628;&#32034;&#20219;&#24847;&#21306;&#22495;&#22269;&#23478;&#28508;&#22312;&#23458;&#25143;&#65292;&#25910;&#21040;&#23458;&#25143;&#37319;&#36141;&#24847;&#21521;&#35810;&#30424;&#37117;&#26159;&#19968;&#23545;&#19968;&#35810;&#30424;&#12290; </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>4&#65289;&#23458;&#25143;&#24544;&#35802;&#24230;&#39640;&#65292;&#21487;&#20197;&#36991;&#24320;&#20013;&#38388;&#21830;&#30452;&#25509;&#24320;&#21457;&#32456;&#31471;&#23458;&#25143;&#65292;&#23458;&#25143;&#31283;&#23450;&#65292;&#21033;&#28070;&#39640;&#12290; (&#20215;&#26684;&#20960;&#21315;&#20803;) </strong></font></div>
  <div><font size="4" face="MS PGothic"><strong>&#20813;&#36153;&#22312;&#32447;&#28436;&#31034;&nbsp; <font color="#0000ff" size="5">qq&#65306;<font size="6">2755365043</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;tel&#65306;18038068680&nbsp;&nbsp; &nbsp;0755-36300750</font></strong></font></div>
 </body>
</html>

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 我的联系方式在
@ 2016-04-25 5:01 我的联系方式在
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: 我的联系方式在 @ 2016-04-25 5:01 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

你的老朋友邀你来Q群:343257759 抢优惠券

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 我的交友主页是
@ 2016-04-22 23:55 我的交友主页是
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: 我的交友主页是 @ 2016-04-22 23:55 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

你的老朋友邀你来Q群:343257759 抢红包 抢秒杀 抢vip 什么都要抢。太刺激了。不靠手气只拼手速

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 更多关于我的信息在
@ 2016-04-14 4:28 更多关于我的信息在
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: 更多关于我的信息在 @ 2016-04-14 4:28 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

你的老朋友邀你来Q群:343257759 抢红包 抢秒杀 抢vip 什么都要抢。太刺激了。不靠手气只拼手速

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Вы еще ищите помещение?
@ 2016-04-08 17:33 Воронцова Светлана
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Воронцова Светлана @ 2016-04-08 17:33 UTC (permalink / raw)
 To: kosenkova, likefoto64, maksimovna58, leo, l4861.html0.272931mail,
	mail, lev, kasomoa45, linux-media, mail, krecklie, kmy45, lni,
	luuw27, laptevk, lwvttytp, lggugmlilyayy, koteffdgvs145,
	lee.brewster, kytepov36

Добрый день!

Вы еще ищет офс?

Хочу предложить помещения в аренду: площадью от 12 квадратных метров по реально низкой арендной ставке (от собственника) в наших бизнес-центрах, недалеко от станций метро:
 - Китай-город
 - Лубянка
 - Площадь революции
 - Новые Черемушки
 - Профсоюзная
 - Свиблово
 - Ботанический сад
 - Преображенская площадь
 - Бульвар Рокоссовского
 - ВДНХ

Новым клиентам будут предоставлены каникулы на аренду, юридический адрес и парковочные места в подарок.

Напишите пожалуйста - рядом с какими станциями метро Вам было бы интересно рассмотреть аренды помещения - в ответ я пришлю Вам конкретные варианты офисов и стоимость аренды каждого.

C уважением, Воронцова Светлана.

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Принимаете ли Вы оплаты по безналу?
@ 2016-04-08 9:50 Наталья - Центр регистрации
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Наталья - Центр регистрации @ 2016-04-08 9:50 UTC (permalink / raw)
 To: lr4wqy8a1h, lnginrb, kim, kok, katalogi, lo889pgr, luis, len,
	loky, kuzmin, lada, korigalina, kirillov, kovalev, kruchenko,
	krutikoff, lxeym, karpenkov, maribeljf664, linux-media

Здравствуйте! 

Принимаете ли Вы оплату по безналу? Если нет - я могда бы предложить свои услугу по регистрации ООО.

Есть такие возможные варианты:
- Изготовление всех документов - 5000 руб. (полностью подготовленные документы - идете в налоговую и Вашу организацию регистрируют) + бесплатная печать.
- Предоставление не массового юр. адреса - 7500 руб. на 11 месяцев;
- Перевод из Региона в Москву - 15000 руб.;
- Все под ключ: оформление документов + юридический адрес с возможностью встречи любой проверки на адресе + получение документов курьером в налоговой + коды статистики + печать в подарок.


Если по какой то причине Вы не можете регистрировать организацию на себя - можно на нашего участника - 30 000 руб.

Для продолжения работы - необходимо знать - Вы хотели бы приобрести готовую организацию или зарегистрировать новую?

Если готовую - я пришлю названия, виды деятельности и все остальные параметры фирм.

Если нужно регистрировать новую - необходимы Ваши пожелания.

С уважением, Михеева Наталья.

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Насчет советской техники (приборы, ЭВМ, аналоговые АТС в любом состоянии).
@ 2016-04-08 8:18 Максим (специалист по утилизации)
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Максим (специалист по утилизации) @ 2016-04-08 8:18 UTC (permalink / raw)
 To: Korall-dent, kss, kosinskaya88, margarito_neal, kovalchyk_01,
	lediNN2011, linux-media, margaritacalvo, lmano-pkami,
	kulikovskaya, lhahm, lance, kelly, karuk, lmhrqxnc, klimenko_o,
	ktivu, kirill, kosykh.k, liishkliof

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, имеются ли у Вас неработающие, устаревшие или просто ненужные компьютеры, комплектующие, мониторы, сотовые телефоны (кроме бытовой техники)?

Так же интересует электронный лом, радиодетали, старую советскую технику, ЭВМ, аналоговые АТС в любом состоянии!

Сообщите пожалуйста - технику и в каком количестве Вы готовы были бы утилизировать и я свяжусь с Вами для обсуждения условий выкупа.

Для организаций предлагаем выгодную утилизацию в соответствии с законом РФ и предоставлением всех документов - техника больше не будет висеть на балансе Вашей фирмы.

С уважением, Митрофанов Максим

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 我的相片在
@ 2016-04-08 0:44 我的相片在
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: 我的相片在 @ 2016-04-08 0:44 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

你的老朋友邀你来Q群:343257759 抢红包 抢秒杀 抢vip 什么都要抢。太刺激了。不靠手气只拼手速

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 更多关于我的信息在
@ 2016-03-09 14:51 更多关于我的信息在
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: 更多关于我的信息在 @ 2016-03-09 14:51 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

你的老朋友邀你来Q群:343257759

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 我的相册在
@ 2016-02-28 18:03 我的相册在
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: 我的相册在 @ 2016-02-28 18:03 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

你的老朋友邀你来Q群:343257759

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 我的相片在
@ 2016-02-01 21:23 我的相片在
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: 我的相片在 @ 2016-02-01 21:23 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

你的老朋友邀你来Q群:343257759

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* 不参展不上平台如何获得询盘和订单
@ 2015-10-16 6:35 Shirley
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Shirley @ 2015-10-16 6:35 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

不参加展会也不上B2B平台,但照样可以开发优质海外客户。方法很简单,一天帮您做出效果。
请联系QQ:1377540328

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Вернуть отличное зрение сделалось мыслимо
@ 2013-12-16 7:53 cassandra
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: cassandra @ 2013-12-16 7:53 UTC (permalink / raw)
 To: agency, enslaved1, linux-media, alainbronckart

ñâåðõýôôåêòèâíîñòü íàøåé ìåòîäèêè ïîäòâåðæäåíà ñîòíÿìè îòçûâîâ http://www.lavitadicoppia.it/Url_reder.htm?/maf

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Сделайте заказ и обретете уступку на методологию
@ 2013-12-01 21:43 shyctrik555
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: shyctrik555 @ 2013-12-01 21:43 UTC (permalink / raw)
 To: gudkova, linux-media, tomarisa.pereira, vil

http://goo.gl/I90CJu óÉÑÀÝÉÊ ×ÚÇÌÑÄ ÏËÁÖÅÔÓÑ ÷ÁÛÉÍ ÂÅÓÓÍÅÎÎÙÍ ÓÐÕÔÎÉËÏÍ

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* усмотреть свет во любых окрасках
@ 2013-11-17 14:13 atbox
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: atbox @ 2013-11-17 14:13 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

ßàÐÚâØÚÐ ÜÞÖÕâ ßÕàÕÒÞßÛÞâØâìáï ÝÕáàÐÒÝØÜÞ áØÜßÐâØçÝÕÙ. http://captur.in/YLkA

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* добър ден
@ 2013-10-22 23:26 kafayat_yohan
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: kafayat_yohan @ 2013-10-22 23:26 UTC (permalink / raw)
 To: unlisted-recipients:; (no To-header on input)

добър ден

Аз съм mrs.kafayat Йохан 65 години вдовица, съпругът ми и 
съм работил с Petro-Кот д'Ивоар масло д'Ивоар, преди да 
умре преди седем години, Пиша ти това съобщение по болест 
леглото ми в болницата, където съм, подложени на 
медицинско лечение I са били диагностицирани от 
ендометриален рак, но за съжаление на мен ми лекар каза, 
че не разполагат с нито един шанс да оцелее, освен по 
чудо. Съм прекарал много пари за лечение все още няма 
подобрение.

Искам да стои като бенефициент на 4,5 млн.dollar (четири 
милиона и петстотин хиляди) Американска DOLLAR) ми дарение 
в подкрепа на уязвимите групи, по-малко привилегировани 
деца и вдовиците чрез изграждане на домове за сираци във 
вашата страна, така че ако сте готови и способни да 
получават този фонд , моля, аз ще искал да се свържете с 
мен днес.

Счита Mrs.Kafayat
---
Professional hosting for everyone - http://www.host.ru

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* верный рецепт спасти глаза
@ 2013-08-28 13:48 n.a.belova
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: n.a.belova @ 2013-08-28 13:48 UTC (permalink / raw)
 To: linux-media

âîññòàíîâèòå çðåíèå áåç òðóäíîñòåé http://adfx.tk/724637

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* Готовы возрастать по карьерной лесенке
@ 2013-05-10 7:37 lena-005
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: lena-005 @ 2013-05-10 7:37 UTC (permalink / raw)
 To: publicpost, vaxdagkt, indigay, b.avon, linux-media

ÂÐÚÞÒë áØâãÐæØØ ßàØÒëçÝë ÒáÕÜ. Ø ÝÕ ÒÐÖÝÞ, ÚÐÚãî æÕÛì ²ë ßÕàÕÔ áÞÑÞî ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâÕ - áÜÕÝØâì ÒÐÚÐÝáØî, àÐ×ÒÕàÝãâì ÔÕïâÕÛìÝÞáâì ÐÛì ßÞåãÔÕâì ÝÐ ÔÕáïâì ÚØÛÞ. ¼ë ÒÕÔØÜ ÚÐÚ ßÞÔáÞÑØâì ²ÐÜ ÔÞáâØçì ãáßÕåÐ! ¿ÞÔàÞÑÝÞáâØ: http://bit.ly/11mwiJx

^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

* $
@ 2012-08-25 7:06 Xli
 0 siblings, 0 replies; 32+ messages in thread
From: Xli @ 2012-08-25 7:06 UTC (permalink / raw)
 To: undisclosed-recipients:;My name is Sgt. Benny Brooker. I am in the Engineering military unit 
here in Ba'qubah in Iraq; we have some amount of funds that we want to 
move out of the country. REPLY VIA THIS EMAIL: (sgt.benny@w.cn)

-------------------------------------------------------------------------
 Sent via webmail for Chemistry & Biochemistry @ Florida State University
 https://webmail.chem.fsu.edu
-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.


^ permalink raw reply	[flat|nested] 32+ messages in thread

end of thread, back to index

Thread overview: 32+ messages (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2019-05-21 9:55 Великденски бонуси Radoslav Dobrev
 -- strict thread matches above, loose matches on Subject: below --
2019-06-04 7:31 Придобивки за персонала Radoslav Dobrev
2019-05-30 10:07 Великденски бонуси Radoslav Dobrev
2019-05-29 9:07 Radoslav Dobrev
2019-05-27 9:06 Придобивки за персонала Radoslav Dobrev
2019-05-27 7:54 Великденски бонуси Radoslav Dobrev
2019-05-20 9:05 Radoslav Dobrev
2019-05-17 7:30 Radoslav Dobrev
2019-03-29 9:02 Мотивиран персонал Radoslav Dobrev
2019-03-22 10:25 Radoslav Dobrev
2019-03-15 8:47 Martin Adamov
2019-03-11 10:25 Martin Adamov
2019-03-06 8:37 Martin Adamov
2018-07-23 4:29 不参展,也能找到有质量的客户伎俩 vip
2016-04-25 5:01 我的联系方式在 我的联系方式在
2016-04-22 23:55 我的交友主页是 我的交友主页是
2016-04-14 4:28 更多关于我的信息在 更多关于我的信息在
2016-04-08 17:33 Вы еще ищите помещение? Воронцова Светлана
2016-04-08 9:50 Принимаете ли Вы оплаты по безналу? Наталья - Центр регистрации
2016-04-08 8:18 Насчет советской техники (приборы, ЭВМ, аналоговые АТС в любом состоянии) Максим (специалист по утилизации)
2016-04-08 0:44 我的相片在 我的相片在
2016-03-09 14:51 更多关于我的信息在 更多关于我的信息在
2016-02-28 18:03 我的相册在 我的相册在
2016-02-01 21:23 我的相片在 我的相片在
2015-10-16 6:35 不参展不上平台如何获得询盘和订单 Shirley
2013-12-16 7:53 Вернуть отличное зрение сделалось мыслимо cassandra
2013-12-01 21:43 Сделайте заказ и обретете уступку на методологию shyctrik555
2013-11-17 14:13 усмотреть свет во любых окрасках atbox
2013-10-22 23:26 добър ден kafayat_yohan
2013-08-28 13:48 верный рецепт спасти глаза n.a.belova
2013-05-10 7:37 Готовы возрастать по карьерной лесенке lena-005
2012-08-25 7:06 $ Xli

Linux-Media Archive on lore.kernel.org

Archives are clonable:
	git clone --mirror https://lore.kernel.org/linux-media/0 linux-media/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 linux-media linux-media/ https://lore.kernel.org/linux-media \
		linux-media@vger.kernel.org linux-media@archiver.kernel.org
	public-inbox-index linux-media


Newsgroup available over NNTP:
	nntp://nntp.lore.kernel.org/org.kernel.vger.linux-media


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/ public-inbox